Асоциация на жените предприемачи в България "Селена"

 

„Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си."
 
Елеонор Рузвелт

 

Асоциация на жените предприемачи в България - Селена
 
 
е създадена от жени предприемачи, професионалисти и учени с цел да допринесе за създаването на тесни връзки между жени предприемачи и експерти от България и Италия.
 
Като членове на Асоциацията с утвърдени лични, професионални и социални качества сме убедени, че познаваме задълбочено тематиките, с които смятаме да се занимаваме. Общият знаменател в нашата група е това, че обичаме работата, с която се занимава всяка от нас и че ние всички искаме да създадем заедно нещо стимулиращо.
 
Даваме си сметка, че пътят няма да е лек и че работата, която ни предстои, е напрегната, ако искаме да постигнем поставените цели.
 
Но вярваме, че ще успеем, защото сме пълни с ентусиазъм, убеденост в добрите си намерения и най-вече привързаност към тази Асоциация, на която искаме да гарантираме амбициозни постижения.
 
Надяваме се до нас да застанат авторитетни местни и европейски институции и се обръщаме към тях с покана да се присъединят към нас, за да стане още по-престижна тази наша инициатива. На онези, които в бъдеще смятат да споделят намеренията и целите ни, казвам ... ДОБРЕ ДОШЛИ!
 
 
 
 

Copyright © 2016. All Rights Reserved. AWEB Selena Bulgaria