Асоциация на жените предприемачи в България "Селена"

 

„Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си."
 
Елеонор Рузвелт

 

     Начало          За нас          Стани един от нас          Събития          Новини          Проекти           Контакти 

 
 
 
 
За нас
 
 

Асоциацията на жените предприемачи в България - Селена е създадена от жени предприемачи, професионалисти и учени, които се събраха в началото на 2007г. с цел установяване на взаимни професионални взаимоотношения чрез посредническа дейност с участието на български и международни специалисти от България, Италия и други държави от света и предаване на ноу-хау и трансфер на знания в България. Селена е първата и единствената организация в подкрепа и подпомагане на жените да станат предприемачи и следват мечтите си в България.

В следващите години след основаването си, Селена организира 1-вия, 2-ри и 3-ти Международни форуми, които събраха професионалисти от над 10 държави от ЕС, за да споделят своя опит, изследвания и добри практики. Това даде възможност на хиляди български жени предприемачи или жени, които, обмислят да стартират свой бизнес, да придобият увереност и най-вече да намерят подкрепа и нови партньори от чужбина.

Чрез различни проекти и в сътрудничество с международните партньори Селена предлага на жените в България подкрепа за тяхното професионално усъвършенстване и развитие на бизнеса  на всеки етап от тяхното израстване. Асоциацията води активно диалог с институциите, чрез който да се подобри законодателството и наредбите в областта на предприемачеството. Провеждаме обучения по програми за изграждане на жени лидери.

 

Нашата сила е нашият екип - Селена се състои от професионалисти с различни знания и опит. Чрез това взаимодействие ние целим да се открият възможности за развитие на българската икономика на международно ниво и да се даде подкрепа за жените придприемачи.

 

Асоциацията може да предложи професионални съвети в различни области, като например:

 • обучение

 • стратегия за управление и предприятието

 • консултантска дейност

 • комуникационни и маркетингови дейности

 • достъп до европейско финансиране

 • координация на проекти за промоция територия

 

 

Селена работи в сътрудничество  с агенции, министерства, региони и институции, с цел прилагане на различни проекти: обучение и модернизация, виртуални бизнес инкубатори за стартиращи предприемачи, публично-частно-партньорство и развитие на предприемачеството сред жените, мониторинг, изследвания, популяризиране на предприемаческите ценности , стипендии, стажове и семинари.

 

Нашите цели са:

 • да свържем жени предприемачи от различни сфери на бизнеса и професионален опит

 • да създадем нови възможности за професионално изграждане и утвърждаване на жени

 • да гарантираме достъп до информация за събития, свързани с женско предприемачество и бизнес развитие

 • да поддържаме създадените контакти с цел устойчиво бизнес развитие и взаимопомощ

 • да развиваме бизнес умения и да утвърждаваме знания в жените предприемачи

 • да създаваме условия за бизнес развитие и утвърждаване на жени

 • да намалим диспропорциите между половете в бизнес средата

 

Ние искаме да бъдем събеседник с всички компетентни институции, за да обединим усилия в общи цели и да активираме заедно информационни мрежи и партньорски инициативи, с цел насърчаване и развитие на предприемачеството сред жените и тяхната социално-икономическа роля за подобряването на човешките и професионални ресурси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членове на УС

 

 

Славянка Стойкова
Президент на Асоциацията на жените предприемачи в България "Селена"
 
Славянка Стойкова е предприемач, партньор и управител на търговска компания, магистър по Славянска филология, втора магистратура - Финансов мениджмънт. Говори свободно италиански, руски, словашки и английски език. Член на Асоциацията от юни 2012 година. Участник и лектор на множество конференции в Европа и Азия по въпросите на женското предприемачество и лидерство, равноправието на половете, овластяване на жените.
 
 
 
Габриела Апостолова
Вицепрезидент на Асоциация на жените предприемачи в България "Селена"
 
Габриела Апостолова е управляващ съдружник и съосновател на българска софтуерна компания с повече от 10 годишен опит в ИТ технологиите.Тя е магистър по икономика в областите финанси и международни икономически отношения. Тя отговаря за финасовия мениджмънт на компанията, анализа на пазарите и участва в разработката на корпоративната стратегия. Тя е член на Асоциацията от 2012г.
 
Анелия Серафимова
Член на УС на Асоциация на жените предприемачи в България "Селена"

 

 

 

Анелия Серафимова Серафимова е завършила Университета за национално и световно стопанство през 1999г  - магистърска степен по специалността „ Счетоводство и контрол“.Като допълнителна квалификация е завършила специалността  „Теория и практика на специализирания превод – английски език“ в същия университет.Работила е като счетоводител и главен счетоводител в различни фирми.От 2007 е управител и собственик на фирма за счетоводни услуги „АСС 2006“ ЕООД.

 

 

Ива Василева
Психолог психотерапевт, тренер 
 
Завършва Психология през 2003 г. във Варна. От 2007 г. разработва, организира и провежда множество обучения  в областта на професионалното и личностно развитие. Отличителна характеристика на нейните обучения са практическата насоченост и тренирането на конкретни умения с цел повишаване на професионалната и лична компетентност. Темите са разработени по образец на най-съвременните обучения и тренинги в Европа. През 2010 г. специализира семейно консултиране във Флоренция, Италия. Завършва специализация по психотерапия през 2015 г. към Институт за психотелесна психотерапия, София.През 2012 г. в гр. Варна създава център за консултиране и обучения, където ежемесечно провежда тренинг-семинари, насочени към личностно развитие и усъвършенстване. Провежда вътрешнофирмени обучения с професионален фокус за различни компании и участва като лектор към обучителни центрове. От 2011 г. работи успешно в европейски партньорства в предприемаческата и социалната сфера за подготовка на специалисти в тези области.
 
 
Виолета Николова
Член на Борда на Асоциация "Селена"
 
Виолета Николова е юрист по професия, завършила е Софийския универсистет "Св. Климент Охридски". В началото на нейната кариера, тя е работила в адвокатска кантора няколко години. В момента Виолета е адвокат на свободна практика. Нейната област е гражданско и осигурително право. Интересите й са насочени най-вече в областта на съдебни спорове.
 
 
Катерина Станкова
Член на Борда на Асоциация "Селена"
 
Катерина Иванова Станкова е родена на 26.06.1983г. в гр. Бургас. През 2008г. завършва магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство - УНСС в гр. София.  През 2011г. тя учредява фирма "Монада Корпорейшън" ЕООД, която издава списанието:BUSINESS WOMAN MAGAZINE.
 
 
Катя Ценова
Член на Борда на Асоциация "Селена"
 
Аз съм жена на 56год. с дъргогодишен опит зад гърба си и много идеи за бъдещето! Жена, която вярва, че света е едно прекрасно място, където трябва да хванеш точния момент, да живееш днес и сега. Оттук нататък смятам да се боря, жената да намери по-достойно място в бизнеса и в света, като цяло, за да го направим заедно едно по-добро място за живот. 
 
 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved. AWEB Selena Bulgaria