Get In Touch

7 + 14 =

Адрес

 ул. “Цар Асен” №29,
гр. София, България

Свърежете се с нас

ИНФОРМАЦИЯ НОВИ ЧЛЕНОВЕ
Дарина Иванова
+359 886 530 234

PR, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
Десислава Авджиева
+359 887254 317

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА
Славянка Стойкова
+359 884 971 597

ИНФОРМАЦИЯ НАСТОЯЩИ ЧЛЕНОВЕ
Бистра Петрова
+359 877 123 522

e-mail:
info@selena-bg-it.eu / office@selenabulgaria.com