Контакт

Асоциация на жените предприемачи в България “Селена”

Адрес: ул. “Цар Асен” №29, гр. София, България

ИНФОРМАЦИЯ НОВИ ЧЛЕНОВЕ
Дарина Иванова
+359 886 530 234

PR, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
Десислава Авджиева
+359 887254 317

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА
Славянка Стойкова
+359 884 971 597

ИНФОРМАЦИЯ НАСТОЯЩИ ЧЛЕНОВЕ
Бистра Петрова
+359 877 123 522

e-mail: info@selena-bg-it.eu / office@selenabulgaria.com