Контакт

СЕЛЕНА – Асоциация на жените предприемачи в България

ул. “Цар Асен” №29, гр. София, България

Тел. 359 2 980 44 24

Тел./факс 359 2 980 07 37

http://selenabulgaria.com

e-mail: info@selena-bg-it.eu