За нас

Асоциация на жените предприемачи в България – „Селена“ е създадена от жени предприемачи, професионалисти и учени, които обединяват усилия в началото на 2007 г. Целта им е била да установят взаимни професионални отношения между български и международни специалисти от България, Италия и други европейски държави. Предаването на ноу-хау, трансферът на знания и обмяна на опит продължават да бъдат сред водещите задачи залегнали в целите на асоциацията и до ден днешен. Това е първата организация по рода си за подкрепа и подпомагане на жените в бизнеса, която има за цел да подкрепи женската предприемчивост и  развитието на идеите на жените в България.

В първите години след основаването си, „Селена“ организира 1-вия, 2-ри и 3-ти Международен форум за женско предприемачество, които обединяват под един покрив професионалисти от над 10 европейски държави. Те споделят своя опит, изследвания и добри практики. Това дава възможност на хиляди български жени да придобият увереност и най-вече да намерят подкрепа и нови партньори от чужбина.
Посредством международни проекти и в сътрудничество с богатата си мрежа от международните контакти, „Селена“ предлага на жените в България подкрепа за тяхното професионално усъвършенстване и развитие на бизнеса на всеки етап от тяхното израстване. Асоциацията води активен диалог с институциите, чрез който съдейства за подобряване на законодателството в областта на предприемачеството. Една от важните дейности на Асоциацията е и провеждането на редица обучения за изграждане на жени лидери.

Нашата сила е нашият екип – „Селена“ се състои от професионалисти с различни знания и опит. Чрез това взаимодействие ние целим да се открием възможности за развитие на българската икономика на международно ниво и да дадем подкрепа на всички дами, които искат да развият бизнеса си.

„Селена“ работи в сътрудничество с агенции, министерства, региони и институции, с цел прилагане на различни проекти: обучение и модернизация, виртуални бизнес инкубатори за стартиращи предприемачи, публично-частно-партньорство и развитие на предприемачеството сред жените, мониторинг, изследвания, популяризиране на предприемаческите ценности , стипендии, стажове и семинари.

Нашите цели са:

  • да свържем жени предприемачи от различни сфери на бизнеса и професионален опит
  • да създадем нови възможности за професионално изграждане и утвърждаване на жени
  • да гарантираме достъп до информация за събития, свързани с женско предприемачество и бизнес развитие
  • да поддържаме създадените контакти с цел устойчиво бизнес развитие и взаимопомощ
  • да развиваме бизнес умения и да утвърждаваме знания в жените предприемачи
  • да създаваме условия за бизнес развитие и утвърждаване на жени
  • да намалим диспропорциите между половете в бизнес средата

 Имате нужда от повече информация или имате въпрос? Не се колебайте да ни потърсите и да получите подкрепата, от която се нуждаете.

Презентация Селена