ДОБРЕ ДОШЛИ!

Асоциация на жените предприемачи в България – Селена
 е създадена от жени предприемачи, професионалисти и учени с цел да допринесе за създаването на тесни връзки между жени предприемачи и експерти от България и Италия.
 Като членове на Асоциацията с утвърдени лични, професионални и социални качества сме убедени, че познаваме задълбочено тематиките, с които смятаме да се занимаваме. Общият знаменател в нашата група е това, че обичаме работата, с която се занимава всяка от нас и че ние всички искаме да създадем заедно нещо стимулиращо.
 Даваме си сметка, че пътят няма да е лек и че работата, която ни предстои, е напрегната, ако искаме да постигнем поставените цели.
 Но вярваме, че ще успеем, защото сме пълни с ентусиазъм, убеденост в добрите си намерения и най-вече привързаност към тази Асоциация, на която искаме да гарантираме амбициозни постижения.
 Надяваме се до нас да застанат авторитетни местни и европейски институции и се обръщаме към тях с покана да се присъединят към нас, за да стане още по-престижна тази наша инициатива. На онези, които в бъдеще смятат да споделят намеренията и целите ни, казвам … ДОБРЕ ДОШЛИ!