Борда на Селена

Славянка Стойкова 
Президент на Асоциацията на жените предприемачи в България “Селена”

Славянка Стойкова е предприемач, партньор и управител на търговска компания, магистър по Славянска филология, втора магистратура – Финансов мениджмънт. Говори свободно италиански, руски, словашки и английски език. Член на Асоциацията от юни 2012 година. Участник и лектор на множество конференции в Европа и Азия по въпросите на женското предприемачество и лидерство, равноправието на половете, овластяване на жените.

Continue reading