Меморандум за икономическо овластяване на жените на отворената дискусия на 10.12.2018г.

Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена, подписва меморандум за икономическо овластяване на жените на отворената дискусия на 10.12.2018г., организирана от Зонта клуб „Света София“, с подкрепата на Столична община.

Меморандумът има за цел да обедини усилията на представените организации за борба с насилието над жени и икономическото им овластяване като ключов подход за равенство на половете.

КОУЧИНГ ДАР ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА: КОУЧИНГ ДАР ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

 

Вие вече имате бизнес. Или имате намерение да изградите такъв и създавате своя компания. Вярвам, че всичко е започнало с една идея, вдъхновена от вашите мечти, знания, опит, хората, които са около вас. Вдъхновена сте, мотивирана, ентусиазирана да дадете всичко от себе си, за да реализирате идеите си и постигнете мечтите си! И в този момент, когато наближават светлите Коледни и Новогодишни дни, когато с обич и топлота мислим как да създадем радост на близките и приятелите си, идва и моментът на равносметка за изминатия път, за постигнатото до тук и за предстоящото напред!

Тук на помощ идват знанията и моделите за отчетност и планиране, заедно с експертната помощ на вашия финансов консултант, счетоводител, консултант по бизнес планиране, търговски директор или координатор, юрист … С тяхна помощ отчитаме свършеното и поставяме новите цели за предстоящия период. Струва ви се, че този модел е добре отработен… . Какво още би могло да има?

Какво още ?! J

Прекрасен въпрос! Един от любимите въпроси на всеки професионален коуч!

Какво още би могло да обогати този добре познат на всеки предприемач модел на бизнес планиране?! Има различни отговори, и един от тях е – Партньорството с професионален коуч!

Добре позната е, например, една от най-големите трудности в бизнес планирането – яснотата на вашите намерения. Яснотата, която ще гарантира, че това, което вие искате за бизнеса си, ще бъде точно отразено в бизнес плана. Яснота, която ще ви помогне да предадете вашата визия към всички тези експерти, на разбираем и за вас, и за тях език. Яснота, която дава усещането за сигурност, ще нещата ще се развият по желания от вас начин.

Партньорството с професионален коуч ще подпомогне процеса на изясняване на вашите намерения така, че те да се превърнат в реални, конкретни, изпълними и измерими бизнес цели!

Какво представлява професионалният коучинг?

Международната коуч федерация (International Coach Federation – ICF) дефинира коучинга като „партньорство с клиенти в един креативен и провокиращ размисъл процес, който ги вдъхновява да увеличат своя личен и професионален потенциал.“

Kлючовите думи тук са – „партньорство“, „процес“, „размисъл“, „творчество“,  „вдъхновение“, „личен и професионален потенциал“. Партньорството е професионално и разговорът е професионален. Коучът е професионален слушател, който показва разбиране и изгражда доверие. Той трябва да притежава редица професионални компетенции и е обвързан от професионални стандарти за етика и конфиденциалност, които ще гарантират качеството на получената от вас услуга.

Както във всяка професия, компетенциите и правилата за упражняване на коучинг професията се регламентират от специализирани институции. Към момента коучингът е саморегулираща се професия почти навсякъде по света, включително и в България. Затова съществуват няколко световни институции, които задават стандартите, осъществяват професионална акредитация, контролират изпълнението на етичните правила и гарантират правата както на клиентите, така и на акредитираните към тях професионални коучове. Най-голямата световна организация, която се занимава с това, е Международната коуч федерация (ICF: https://coachfederation.org. )

В последните години много хора наричат себе си „коучове“. Навярно всеки е срещал поне няколко такива около себе си. Когато чуете думата „коучинг“, какво ви идва на ум? Спортен коуч, треньор? Финансов коуч? Наименованието „Коуч“ е станало толкова популярно, че вече се използва дори от хора, които не са такива. Коучингът често е объркван с консултирането, терапията или менторството. Това са страхотни професии, но тези професионалисти често не са професионални коучове. Терапевтът, например, е фокусиран в миналото и намирането там на проблемните зони, върху които ще работите заедно. Това може да отнеме години работа.  Консултантите правят анализ на данни и предлагат организационна промяна или решения. Те са експерти в определена област и им се плаща за това да дадат отговор на проблемите в компаниите. Менторите помагат на тези, които имат по-малко опит. Те са експерти в определена област и помагат на другите да постигнат върховете в професията и да „шлифоват” техните умения в дадена област.

Професионалният коучинг е различен тип взаимоотношение.  Професионалният коуч е фокусиран да ви подкрепи да се обърнете към своите знания, опит, мъдрост и ценности. Той ви помга да се разкриете пред себе си и да намерите най-добрия за вас в този момент от живота ви подход, решение или отношение към вашата ситуация. Фокусът на вашия коуч е изцяло върху вас. Той ще създаде за вас защитена, добронамерена и подкрепяща среда. Ще осигури своето безпристрастно и неосъждащо присъствие, за да ви даде „сцена“, на която да разкриете и чуете мислите, чувствата и намеренията си; да можете да оцените опита си, преживяванията си, качествата си, ситуацията, в която се намирате, включително и мястото в нея на всички участващи хора или събития. Ние наричаме тази среда, това пространство „коучинг зона“. В този смисъл, работата на коуча е да слуша, задава въпроси, много често трудни, провокативни, но и вдъхновяващи, да чува и отразява всичко, което се случва в коучинг зоната, за да го направи видимо и „разграничено“ за клиента. Наричаме това умение „радикално присъствие“ на коуча.

И още нещо – коучът е този, който безусловно ще вярва във вашия успех, в способността ви да създавате своята реалност такава, каквато я искате. Особено важна е тази подкрепа в моменти, когато човек е слаб и разколебан, тогава коучът застава до него като гарант на дълбоките човешки възможности и способност да премине цял дори и през най-тежкия житейски момент и да продължи да „сътворява“ живота си.

В последните години търсененто на коучинг услуги расте. Все повече хора, включително и в България, имат възможност да работят с коуч и да се възползват от даровете на това партньорство.

Мислете за професионалния коуч като партньор за сътрудничество, докато работите заедно за създаването на желаните от вас резултати. Обхватът на работа ще се основава на личните и професионални цели, които вие определяте.

Още информация за професионалния коучинг и интересни публикации можете да намерите на сайта на Ай Си Еф България – българската секция на Международната Коуч Федерация – https://icfbulgaria.org. Искрено ви препоръчвам да прочетете и да се информирате, преди да изберете своя коуч! Също там можете да намерите и списък, и кратки професионални профили на всички акредитирани към Международната Коуч Федерация професионални коучове, които са членове на Ай Си Еф България (https://icfbulgaria.org/tyrsite-kouhove/sertificirani-kouchove-chlenove-na-icf-bulgaria).

Това ще ви подкрепи да направите своя информиран избор!

И накрая, моля приемете моя коучинг дар към вас! Ще откриете тук.

С най-светли чувства и пожелания за здраве, вдъхновение и много удовлетворение през Новата Година,

Мария Белопитова, професионален коуч, ACC,

Член на Международната Коуч Федерация и на лидерския екип на Сдружение Ай Си Еф България

Съосновател и сътрудник на бизнес сдружение за коучинг Inspired Coaching Solutions