Време за почитане - 10мин. 

В навечерието на 2021 година, всички ние се надяваме тя да бъде по-добра от предходната. 2020-та беше определено трудна година и изпитание за много хора, както в личен и здравословен план, така и в бизнес план. Надяваме се всички вие, щом сте тук, да сте се справили с предизвикателствата на съдбата и да сте заредени с нови сили и енергия, с които да овладеете не по-малко лесната 2021. Настъпва ерата на силните и действащите. 

А какъв по-добър момент да изградите план, който ще изведе вашата компания до следващото ниво на развитие?

Предизвикателството е как да изградите план, който е достатъчно амбициозен, за да може да ви вдъхновява, но и достатъчно практичен, за да бъде реално приложен. Представяме ви седем неща, които трябва да обмислите и направите по време на процеса на планиране за идната година.

  1. Не забравяйте за последното тримесечие.

Като се има предвид, че да очаквате неочакваното е характеристиката на времето, в което живеем ви съветваме да правите хипотетично планиране за цялата година, но да не го възприемате като другите години за реалистично или близо до действителността, защото ситуацията може рязко да се промени спрямо световната или локалната картина.  Съветът ни е да се ориентирате с по-детайлно планиране на тримесечие и анализ на всяко тримесечие. Ако бизнеса ви е отбелязал ръст за последните три месеца, не бързайте да се успокоявате и да загубите фокуса три месеца за три месеца. Не допускайте това да се случи. Уверете се, че сте безмилостни към успехите и неуспехите си през последните три месеца и съсредоточете екипа си върху 3 до 5 неща, които трябва да се случат от началото до края на годината. Ако сте имали силно трето тримесечие в продажбите, тогава не забравяйте да се „вкопаете дълбоко“ в причините за вашия успех и да ги удвоите през следващото тримесечие. Може пък да сте се справили зле с развитието на даден продукт. Уверете се, че взимате предвид научените си уроци и измислете план за поправянето му през следващите 90 дни. Непрекъсната адаптация към променящите се условия е това, което може да ви задържи на гребена на вълната, а не да ви потопи като бурно море. 

  1. Направете пълен обзор на изминалата година.

След като се обърнахте към последните 12 седмици от годината, следващото, което да направите е да повдигнете хоризонта си до изминалата година в своята цялост. Започнете с въпроси към всички от вашия екип за 2 или 3 неща, които са се случили най-добре от тяхна страна през тази година и какви 2 до 3 аспекта биха направили по различен начин. Запишете идеите им и след това ги прехвърлете в споделен документ, за да ги поставите на едно централно място, достъпно за всички или ги споделете в общото ви облачно пространство. Отделете малко време, за да прегледате успехите на вашия екип през цялата година. Това ви дава инерция да вземете под внимание целите ви за следващата година. Да, финансовите цели може да не са изпълнени, но хората са проявили черти на характера в една по-различна ситуация. 

  1. Обърнете внимание на визията ви.

Важно е да настроите планирането си за следващата година в контекста на цялостната ви визия. Всички цели или стратегии, които сте определили за 2021 г., трябва активно да допринесат за постигането на вашата визия в дългосрочен план. Ако вашата визия ви се струва остаряла или неефективна или неадекватна спрямо периода и ситуацията, сега може да е точният момент да я промените. Най-лесният начин за стрес-тест на визията ви е да си зададете тези три въпроса:

  • Лесно ли е да се разбере? Може ли настоящия екип да я обяснява и колко време ще отнеме клиента да го разбере? 
  • Вълнува ли вас и вашия екип?
  • Дава ли стойност на хората? Решава ли някакъв проблем на определени обществени групи? 
  1. Поставете годишната си цел.

Решете какви са вашите от 1 до 3 всеобхватни цели за следващата година. Не забравяйте, че изпълнението на тези цели трябва да бъде ясен показател, че се приближавате към постигането на визията си. Може би имате финансова цел, пазарен дял или потенциална удовлетвореност на клиентите. Като цяло целите с количествени мерки са по-лесни за проследяване и следователно по-постижими. Например, „50% увеличение на годишните обороти“ или „двойно покачване на произведената продукция“ като цели са по-лесни за измерване, отколкото „Предоставяне на добро обслужване на клиентите“.

  1. Брейнсторм на вашите стратегически начинания.

Разделете екипа на отбори и дайте на всеки по една годишна цел. Нека напишат от 3 до 5 стратегически начинания, които биха ви помогнали да се доближите до постигането на тази цел. Стратегическото начинание е фокусиран проект за тази година, който ще се добави към реализирането на тази годишна цел. Ако успешно изпълнявате своите стратегически начинания, трябва да сте сигурни, че ще постигнете годишната си цел.

  1. Приоритизирайте своите начинания.

Би било чудесно, ако успеем успешно да реализираме всяка голяма стратегическа идея, която имаме. Реалността обаче е, че повечето екипи работят с ограничени ресурси. Това означава, че трябва да определите ниво на приоритет на стратегическите начинания, които имате. Разделете ги заедно в категории „задължително“ и „трябва да“. Ако има приоритети, които вероятно ще се състезават за ресурси, постигнете съгласие кои от тях са най-важни. След това финализирайте списъка.

  1. Съгласете се за отчетност.

За всяко едно начинание нека групата да избере кой ще бъде отговорен за прилагането му. Ако имате време, накарайте ги да очертаят основните етапи тримесечие по тримесечие, за да завършите начинанието.

Единственият друг съвет, който имаме за вас е – ДЕЙСТВАЙТЕ! СЕГА! Каквото е било в 2020, нека остане там, но нека успеем да си вземем нужните поуки или пък да удвоим успехите си. За целта трябва да започнем да действаме и създадем бизнес целите ни за следващата година. Успех!

Автор: Десислава Авджиева
Заместник председател на Асоциация на жените предприемачи в България “Селена” и собственик на рекламна агенция “Alternative Advertising”.

Данни за контакт:
Desislava.avdzhieva@gmail.com,
d.avdjieva@alternative.bg
0887 254 317