Идеята е факт. Знаете защо искате да я осъществите. Малкото дете, на което я разказахте ви разбра. Това ви доведе до част 2 на тази статия.

Стъпка 1: Съставете своята идея с метода мисловна карта

Появява се хрумване, след него още едно, после още едно. Главата ви ще се експлодира от толкова страхотни идеи. Или страхотни поне на пръв поглед. Спешно трябва да разпишете някъде тези мисли. Един от най-популярните методи за овладяване на идейните стихии е така наречената Мисловна карта / Mind map. 

Същността ѝ се изразява във визуализиране и записване на идеите под формата на дърво. Твоята основна концепция всъщност играе ролята на стъбло, на основата. Клоните, излизащи от дървото, представляват всички мисли, свързани с идеята. Тези клони могат да имат още разклонения и така, докато не получите задоволителната картина, визуализираща идеята ви.

Така представения метод ще ви помогне да обедините разпокъсаните си идеи.  Обединени в групи, те ще ви водят при следващи обсъждания и преразглеждания. 

Съветваме ви да започнете със следното упражение. За двадесет минути разпишете на бял лист всички мисли, които са ви хрумвали, свързани с бизнес идеята ви.

Не се ограничавайте, а дай свобода на натрупалите се Мисли, Концепции, Хрумвания и каквото се сетите и смятате, че ще бъде от полза. Запомнете – на този етап нищо не е за изхвърляне и нищо не се нуждае от прекалено много обмисляне! 

Задачата е да уловите всички свои идеи във възможно най-суровия им вид.

Поздравления! Справихте се с връхлетялата ви мисловна буря! Сега обаче започва интересното – хаосът се нуждае от подредба! Групирайте нахвърляните идеи в категории, които ясно да успеете да дефинирате. За да присъстват в дадена група, идеите трябва да бъдат обединени по един или няколко основни признака. 

Важно е след като обособите разделите на вашата мисловна карта да ги степенувате по тяхната важност и приоритет. Все пак трябва да се започне от някъде, нали така? 

Съветваме ви да направите така, че вече подготвените категории да не остават разпокъсани в пространството. Разпишете накратко свързващите ги нишки, които помагат да се получи една цялост. 

Огледайте отново получения резултат. Добавете нови идеи, които ви хрумват, премахнете повтарящите се и внесете корекции в разделите, където сметнете за необходимо. 

Целта на това за някои може би сложно упражнение е създаването на завършена и структурирана картинка на вашата първоначална бизнес идея. 

Стъпка 2: Опрости, конкретизирай и разясни

Водейки се по съставената от вас мисловна карта, идва моментът да дефинирате основата на своята концепция. Целта тук звучи привидно лесна. Можете ли да опишете бизнес идеята си в едно единствено изречение? 

Усещам скептичното повдигане на вежди от другата страна на екрана и бурното несъгласие, че това, което ще създадете се изразява в много повече. Естествено, че това е така! Но този експеримент ще ви помогне да си обясните две неща: 

 • Как вашето бизнес начинание създава Добавена стойност за потребителите?
 • А кои са те /потребителите/ и дали действително се нуждаят от моята иновативна идея?

Как би звучало вашето изречение?

Пример: 

Моята компания (тук можете да добавите името й) предлага/развива/произвежда продукти/услуги (дефинирайте своето предложение), които помагат на … (разпишете характеристиките на вашата аудитория и техните нужди). 

Ако формулирането на идеята в едно изречение ви се струва непосилно, то по всяка вероятност е необходимо да се върнете обратно към работната дъска. 

Стъпка 3: Обратната връзка или как да подобрите идеята си

Разполагате ли вече със заветното изречение? Надяваме се, че отговорът е положителен и е дошъл моментът да го споделите с възможно най-много хора. 

Вероятно това ви звучи леко налудничаво, изпитвайки подозрения как някой може лесно да ви открадне идеята. Бързо ни се иска да те успокоим и да ти припомним:  в повечето случаи самото изпълнение, а не концепцията, е от значение! 

Затова, без излишни колебания, потърсете обратна връзка от роднини, приятели, колеги, познати или от работещи в набелязаната от теб сфера. 

В най-общи линии ще разделим два основни пътя, по които обратната връзка със сигурност ще ви свърши работа. 

 1. Разгледайте внимателно на какъв тип хора се харесва вашата бизнес идея. Какво ги свързва, кои положителни страни на концепцията посочват най-често за привлекателни? Кой, според тях, би имал интерес към нея?
 2. От другата страна поставете скептиците. Не ги пренебрегвайте, изслушвайте ги внимателно, без да ги прекъсвате излишно, в желанието си да защитите планираното от вас. Опитайте се да разберете какво решение предлага събеседникът. Потенциално всяко мнение може да ви помогне при реализиацията на бизнес идеята.

Стъпка 4: Набележете своя потенциален пазар

Ако за първи път попадате в предприемаческия клуб, съществува опасност да живеете в заблуда. До голяма степен тя се свързва с абсолютно безпочвеното убеждение как предлаганата от вас стока или услуга ще се търси от всеки потребител. Обикновено обаче това е твърде далеч от реалността. 

Повечето успешни бизнес начинания се свеждат до решаването на специфичен за потребителите проблем или както казват икономистите – удовлетворяват се конкретни потребности. Така реално можете да откриеш вашата Бизнес Ниша. 

Но как да я откриете? 

Изпитана технология за определянето на потенциална таргет група е изграждането на профил на търсения от вас клиент. За да определиш координатите й, си задайте следните въпроси:

 • Къде можете да откриете Идеалния си клиент?
 • На каква възраст е и какви са демографските му характеристики?
 • Как преминава ежедневието му?
 • С какво се занимава?
 • Какво прави през свободното си време?
 • Кои са най-значимите му разочарования и проблеми?

След като сте изготвили параметрите на потребителската ниша, предстои анализ на размерите й. Така ще получите прогнозна оценка на очакваната Възвръщаемост от стартиращото начинание. 

Стъпка 5: Каква е конкуренцията ви?

Сред най-често срещаните грешки на стартиращите бизнеси е убеждението за предлагане на нещо уникално и единствено по рода си. Но в съвременния свят почти всичко, за което се сетите, вече е реализирано. Да, вероятно вие сте се сетили за любопитно и различно нововъведение, но колкото и гениално да го намирате, не пропускайте тази възможност. Проучете внимателно конкурентите си. Уверете се, че знаете отлично: 

 1. Кои са преките ви съперници? 

Започнете с изброяване и кратко описание на фирмите и компаниите, предлагащи сходни на вашите продукти или услуги. Организиран и достоверен начин за анализ е наричаният от специалистите Магически Квадрант. 

Четирите му посоки се определят от достъпността, високата цена, офлайн и онлайн предлагането на съответната продукция. 

Степента на задоволяване на тези потребности ще зададе координатите на директната ви конкуренция. 

 1. А кои са индиректните?

Пригответе се за битка не само с онези фирми, предлагащи продукти или услуги близки на вашите. При анализа включете и всички онези, с които реално покривате еднакви нужди на потребителите, макар и по различен начин. 

Стъпка 6: Определи вашето най-добро клиентско предложение

Вече познавате в детайли конкурентите си, а и погледът ви върху предлаганото на пазара е обективен. Сега настъпва друг, жизненоважен момент. Този, в който търсите отговора на два въпроса:

 1. Какво прави моите продукти или услуги толкова специални? 

Как моето решение е по-добро от това на конкурентите? Предлаганото от мен е по-евтино, по-удобно или се доставя по-бързо на клиента? Това предимство достатъчно ли е за хората да предпочетат мен пред другите компании?

 1. С какво се различавам от конкуренцията? 

С кои качества аз и моят екип превъзхождаме останалите? Дали това се дължи на използваната технология, експертни виждания, опит или силата ни на задружен отбор? Каква е разликата ни с конкуренцията?

От всичко изброено разбирате, че преди официално да се провъзгласите за предприемач и собственик на личен бизнес, трябва да свършите доста Работа. Но това не трябва да ви отчайва – работата тепърва ще се увеличава и усложнява 😉 . Затова, ако твърдо сте взели решението да се впуснете в приключението, не мислете прекалено дълго, а започнете да Действате още днес, тук, сега. Това си остава единственият начин да разберете дали наистина можете да бъдете успешен предприемач. Бъдете подготвени да ви се случи най-лошия сценарий, а действайте смело и упорито, за да се случи потенциално най-добрия. Успех!