Дата: 16 Март, 10:00 до 11:30ч.
Място: онлайн в Zoom
Обучението е безплатно и отворено за членове на Асоциацията.
За външни участници: Такса за участие: 30 лв.

Полулярността на емоционалната интелигентност нараства, както и приложението й на работното място. Но битува и недоброто разбиране на концепцията за емоционалната интелигентност, която често се бърка с благ характер на личността или захаросана представа за щастие. Наред с използването на емоционалната интелигентност от психолози и терапевти, тя има огромен и неоползотворен потенциал в бизнеса. Дочева и Партньори е регионален партньор на световната компания Genos International, която работи в емоционалната интелигентност в бизнеса и на работното място. Приложена в работата, емоционалната интелигентност е доколко интелигентно използваме емоциите, за да постигнем позитивни резултати. Емоционалната интелигентност в бизнеса се състои от наблюдаеми поведения, чрез които ръководителите дават интелигентен отговор на негативните емоции и имат уменията за създаване на положителни емоции.

В рамките на това обучение ще получите разбиране за:

  • Емоционалната интелигентност в бизнеса и връзката й с лидерството
  • Как емоционалната интелигентност на ръководителя влияе на продуктивността
  • Моделът за емоционално интелигентни лидерски компетенции на Genos
  • Влиянието на емоционалната интелигентност върху ангажираността
  • Приложението на емоционалната интелигентност в лидерската роля, в екипа и в организацията
  • Връзката между емоционалния климат и организационната култура
  • Кои са първите стъпки за измеримо повишаване на емоционалната интелигентност

Водещ на обучението е Ани Сиракова,  първият у нас сертифициран практик по емоционална интелигентност по метода на Genos. Следвайки страстта си към ученето и развитието на човешкия потенциал, Ани предприема ново професионално предизвикатество в посока обучения, коучинг и консултиране. Основният й фокус е развитие на лидери и мениджъри и подпомагане организациите за изграждане на емоционално интелигентни работни места. Ани е основен водещ и лидер на проекта Делта 4 на Дочева & партньори за реално повишаване на емоционалната интелигентност на работното място. Участва активно в иновативни проекти като лидерски акселератори създадени от д-р Диляна Дочева с основна цел да провокират, информират и вдъхновяват лидерите. Професионалната й кариера от над 25 години е свързана с международни корпорации, в които е заемала различни ръководни позиции и натрупала богат практичен лидерски опит.

Задължителна предварителна регистрация тук.

Ако не сте член на Асоциацията е необходимо да заплатите таксата от 30 лв. по банков път в Обединена Българска Банка по сметка на Асоциация на жените предприемачи в България – Селена, IBAN BG61UBBS80021063466420 SWIFT UBBSBGSF с основание Такса обучение “Емоционалната интелигентност на ръководителя”