Време на четене: 3 минути

Темата за мотивацията е особено актуална напоследък, а в последната една година дори стана жизненоважна за оцеляването на повечето фирми.

Отлично знаем, че Вие вярвате във Вашата фирма щом сте основали вашия бизнес и го управлявате. Във Вас има силен предприемачески огън, който Ви мотивира да работите по-усилено всеки ден.

За съжаление, не винаги може да се каже същото за Вашите служители, нали така? В проучване за удовлетвореност и ангажираност на служителите в SHRM само 49% от служителите смятат, че влагат всичките си усилия в работата.

За никого не е тайна, че високата мотивация е гаранция за висока продуктивност. Но ако сте опитвали различни стимули и все още виждате негативните странични ефекти от ниската мотивация, не сте сами.
Затова днес Ви споделяме 5 уникални мотивационни техники, които можете да опитате с Вашите служители:

  1. Създайте игра

Задайте 30-дневно предизвикателство за целия персонал, в което всички да вземат участие. Можете да го свържете с ключови цели и да възнаградите всички, които изпълнят предизвикателството. И не забравяйте, че играта има 3 елемента – цел, бариери (трябва да я направите трудна) и свобода (награда).

  1. Раздайте таргети на всеки един

Направете ги SMART (конкретни, измерими, постижими, реалистични и с времеви елемент)

  1. Уверете се, че наемате само хора, които много ясно знаят резултата си и ОБИЧАТ това, което Вашата фирма дава на клиентите си.

В актуализацията си за изследване на ангажираността на служителите BlessingWhite Research моли респондентите да идентифицират елемента, който „би подобрил най-добре тяхното представяне“. 20% от всички респонденти – включително почти 1/3 от емоционално необвързаните служители – посочват “По-голяма яснота какво фирмата очаква от мен и защо?”

  1. Не ги правете роботи

Позволете на всеки човек свободата да взема своите решения. Това създава отговорност.

  1. Създайте система за ОБЕКТИВНА оценка на изпълнението

Открито възнаграждавайте само тези, които вървят НАГОРЕ
Според социологическо проучване, проведено от Gallup, само 14% от служителите „категорично са съгласни, че отзивите, които получават, ги вдъхновяват да се подобрят“ поради липса на обективност и много лични мнения.

Автор на статията: Дарина Малеева

Ако искате да научите как умело да мотивирате служителите си, заповядайте на обучението, организирано от Асоциацията на жените предприемачи “Селена”, ръководено от международния лектор и ментор Марк де Турк на тема: “Идеите, движещата част на бизнеса и управителя на компанията”, което ще се проведе на 22-ри юни от 16 до 17:30 часа. Повече информация за обучението можете да намерите тук.