От 2007 г., когато става магистър по право в Софийския университет, до днес Вяра Василева се посвещава изцяло на правото. То се оказва най-голямата ѝ страст сред всички останали дейности, с които се занимава сега. 

Работейки като адвокат и съдружник в Адвокатска кантора „Иванов, Киров и Василева”, Вяра се зарежда от комуникацията с клиенти. Обича да създава връзки и се радва, когато с това, което знае и умее, може да помогне на някого.

След годините натрупан опит в адвокатската професия Вяра е разбрала, че тя дава свобода да избираш хората, с които да работиш, да израстваш професионално и да инвестираш време и желание в интересни начинания.

Наред с работата, която позволява на Вяра да търси постоянно нови хоризонти, тя намира източници на положителна енергия и извън работната си дейност. Обича да готви, колекционира кулинарна литература, намира време за пътувания и разходки сред природата с дъщеричката си, излиза от света на правото и чрез четене на книги и рисуване.

Лични канали за комуникация

Имейл: viara.vasileva@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/viaravasileva/

Тел: – 0888 22 06 31

Професионален опит

Едно от най-важните умения, които трябва да притежава добрият адвокат – да слуша ефективно и да общува с лекота, Вяра Василева започва да усвоява още по време на следването си в университета, докато работи като репортер за БНР. Радиото е и мястото, където тя научава, че работата може да бъде удоволствие и дълбоко вярва в това и до днес.

В следващите няколко години след дипломирането си, Вяра научава и друго – как да бъде дисциплинирана и да организира работния си процес. Това е началото на професионалния ѝ път като младши адвокат, а след това и като адвокат в „Попов, Арнаудов и партньори”.

Опит в професията адвокат Василева продължава да натрупва в Адвокатска кантора „Кискова, Недялков, Данаилов и съдружници”. За около 3 г. в кантората тя работи с екипи на големи и малки компании и разбира колко важно е да познава работата на своите клиенти, за да им предостави адекватна услуга.

Вяра Василева става партньор и основател на VM Consultancy Group, където управлява екип от адвокати с основна дейност, насочена към сделки с недвижими имоти. Работата в компанията ѝ дава възможност да придобие опит в реализирането на интересни проекти, финансирани от ЕС.

От 2015 г. консултира франчайз компания за недвижими имоти с над 10 офиса само в София.

Като адвокат и съдружник в „Иванов, Киров и Василева” Вяра специализира в сферата на вещното и търговското право. Надгражда постоянно опита си, като участва в множество проекти и каузи като „Pro Quest Team” – в помощ на компании, желаещи да се развиват на следващо ниво, „Emprove” – неправителствена организация в помощ на жените, подложени на насилие и др.

Вяра Василева следи с колегите си всички актуални програми, които се отнасят до проекти с европейско финансиране, подготвя проектни предложения и управлява проекти. Тази част от своята дейност тя счита за много положителна, за което свидетелстват и референциите от доволни клиенти.

Асоциацията на жените предприемачи „Селена” привлича адвокат Василева с това, че представлява позитивна среда на хора, от които можеш да научиш много, но същевременно и да дадеш.

Тя вярва, че в Асоциацията ще намери нови приятелства, ще има възможност да популяризира кантората и в частност своята специализация, а това ще допринесе за развитието на бизнеса ѝ.

Бизнесът на Вяра Василева

Основният бизнес на Вяра Василева е в сферата на правните услуги. През 2020 г. тя започва собствена правна практика като адвокат и съдружник в Адвокатска кантора „Иванов, Киров и Василева”.

Адвокатската кантора се занимава основно със сделки с недвижими имоти и работа със строителни компании, както и с правно обслужване на различни клиенти.

Кантората помага на корпоративни клиенти и собственици на фирми, като представя цялостни правни услуги, включително процесуално представителство. 

Сред услугите, които предлага кантората, са консултантски такива при придобиване, продажба или структуриране на бизнес, услуги в сферата на трудовото право, вещно, търговско, облигационно, данъчно право и изпълнително производство. 

Правните консултации и правната помощ на екипа от специалисти са подкрепени с богата юридическа практика, професионализъм и отговорно отношение към всеки един клиент.

Канали за комуникация на бранда

https://ivanovkirov.com/
Имейл: vasileva@ivanovkirov.com

Статията е изготвена със съдействието на Станислава Симидчийска, съосновател на копирайтинг агенция CopyVibes (https://copyvibes.eu/) и член на Асоциация „Селена“. В „Селена“ се свързваме, за да правим заедно бизнес.