Един от най-често задаваните въпроси е свързан с какво всъщност е корпоративен уелнес. Дали е конкретен модел или ново име на познати вече понятия и процеси? Съществува объркване при дефинирането на това понятие от специалистите. 

Обяснено съвсем простичко, корпоративният уелнес е всичко хубаво, което работодателят прави за своите служители с идеята те да са здрави, балансирани и щастливи на работа. Тук може да се включат широк спектър от елементи: всички социални придобивки, които работодателят предлага на своите служители, наличието на приятна атмосфера на работното място (от удобния стол и бюро, до достъп на слънчева светлина, просторна тераса за почивка, зала за отдих, зеленина в офиса и т.н.), предлагането на различни инициативи, които целят повишаване на осъзнатостта и грижата за себе си (участие в лекции, семинари и уъркшопи на здравословна тематика, предлагане на регулярни биометрични измервания, участие в предизвикателства – например за използване на стълбите вместо асансьорите, за пристигане до офиса пеша или с колело вместо с автомобил и т.н., предизвикателство за изразяване на благодарност между колегите, благотворителни инициативи, турнири, акции за разделно събиране на отпадъци, майндфулнес и медитация, спорт  в офиса и пр., и пр…….

Реално корпоративният уелнес е толкова широко понятие, че е съвсем нормално да има объркване.

А най-голямото неразбиране идва от фактът, че корпоративният уелнес има 6 направления:

  1. Физически уелнес
  2. Емоционален уелнес
  3. Социален уелнес
  4. Кариерен уелнес
  5. Финансов уелнес
  6. Обществен уелнес

Всяко едно от тези направления или комбинации от тях може да е заложено в стратегията или програмата за корпоративен уелнес на компанията. Точно тук е ключовият момент, дори бих се изразила изкуството и майсторлъкът при изготвянето на цялостна уелнес стратегия за дадена организация. Защото няма „One size fit all” универсално решение при изготвянето на такава стратегия. Просто защото всяка организация е различна, всяка организационна култура е различна, всеки човек, част от екипа на дадена компания, е различен. Следователно нуждите, потребностите, целите, намеренията, възможностите и приоритетите са различни.

Деница Андонова сподели с нас следното: „Над 8 години имам удоволствието да работя с корпоративни клиенти в насока корпоративен уелнес – програми и стратегии, различни обучения и инициативи. Вдъхновена от срещи с реални клиенти и от натрупания през годините опит, както и огромният набор от научни изследвания и доказателства в полза на корпоративното благополучие, част от моята мисия е все повече компании в България да сложат здравето и щастието на работното място като приоритет.“

Ако управлявате екип или сте част от такъв

Ако имате желание да се грижите за екипа си, така че да постигате по-добри резултати

Ако имате желание да повишите нивото на корпоративния уелнес на вашето работно място

Ако имате положителен отговор на някой от горните въпроси, то тогава обучението и дискусията с Деница Андонова на 3-ти юни от 16 до 17:30 часа определено ще ви бъде много полезна. Повече информация за записване можете да намерите тук.

В случай, че решите да изготвите цялостна стратегия ние определено потвърждаваме, че нашия член Деница ще ви бъде верен помощник, за да се чувствате спокойни във всеки един момент. 

Ето и нейните контакти: 0878 207 156, info@howthrive.com