Време за нови знания: 6 мин.

Втора част

Определянето на идентичността на бранда започва с избора на неговото име. 

Както при хората, така и при фирмите тяхното наименование трябва да ги отличава, да предизвиква описателни асоциации. Маркетинг експертите смятат, че името на марката не трябва да бъде нито твърде кратко, нито твърде дълго. В допълнение, колкото по-лесно се прознася и съответно запомня, толкова по-добре. 

Но колкото и гениално да бъде името на бранда, то трябва да кореспондира със същността на предлаганите продукти или услуги. Обобщено то трябва да е кратко, да съдържа звучни съгласни, да провокира асоциация с продукта или неговата мисия на ниво съзнание или подсъзнание или да предизвиква усмивка, която запомня името. 

Съвет от мен: Напишете всички имена, които ви хрумнат в продължение на 5 дни. Препоръчително е да сте в спокойна среда. Не драскайте нищо. На следващата седмица прочетете всички имена на глас и подчертайте тези, които ви се иска да изговорите още веднъж докато ги прочитате. 

Напишете ги на лист или във файл и ги изпратете на минимум 10 човека. 5 от тях е добре да са част от таргета, на който ще говорите, 3-ма да са различни специалисти от сферата, в която ще развивате бизнес и които не се познават и двама, които не са нито таргет, нито специалисти, нито са ви приятели. 

Обобщете резултатите и вижте вашият фаворит. Ако все още нямате, пишете ми и ще ви помогна.  

Имената на брандовете най-общо казано трябва да дават решението на популярен и значим проблем за конкретен кръг от потребители. Потенциалът на една бизнес идея се измерва  именно с обхвата и спецификите на набелязаната таргет група. Концепцията ни може да бъде наистина иновативна, но ако тя не отговоря на потребностите, търсенето и възможностите на аудиторията, то изграденият върху нея бизнес едва ли ще издържи дълго. 

В същото време разглеждането на конкурентната среда в съответния бизнес е от изключително значение. Проучването на стратегиите и идентичността на вече функциониращите марки, ще да ти даде насоки кои биха били твоите силни страни и върху какво ще бъде най-практично да се концентрираш. 

Спираме се на Име на бизнес начинието, олицетворяващо мисията, концепция и целите ни. С помощта на професионалисти изготвяме детайлите на задължителната Книга на бранда. (brand book) Тя задава идентичността на корпоративния ни стил и задължително трябва да съдържа дизайн на логото на компанията, нейните отличителни цветове, инструкции за ползване на бранда и изисквания към новите служители. В случай, че не можете да инвестирате в създаването на такъв, можете да седнете и да напишете минимум основни рамки, които са ваше желание за спазване при използване на бранда. В началото фирмата може да сте вие и пак вие, но когато дойде необходимостта от хора, често изпускаме да уточним как бихме го направили ние. Това налага да поправяме в пъти повече часове екипа си, отколкото да виждаме задоволителни резултати от използването на бранда. 

Именно екипа на една фирма влияе върху възприятията на крайния потребител, сещайки се определен бранд. Хората в него трябва да споделят и разбират ценностите на компанията, за да могат точно да ги предават. 

Много специалисти съветват съвременните бизнес ръководители да включват своите служители в процеса  по Създаването на предлаганите продукти и услуги. По този начин те чувстват своята значимост в структурата на бизнеса, по пътя към неговия успех. Изпитват лоялност към своите ръководители, а и към колегите си, с които ги обединява определена цел. 

Предлаганата стока или услуга, запълваща свободната бизнес ниша и бранд идентичността на компанията – име, слоган, лого, цветове и служители, са базисните елементи в стратегията на успешното бизнес начинание. Към тях задължително добавяме онлайн присъствието на марката – корпоративен сайт, социални мрежи и вида на споделяното там съдържание. Начинът, по който комуникираме със своите клиенти също може да добави точки в положителното възприятие и създаването на почитатели на бранда. 

Опитай се да направиш така, че твоят бранд да бъде първото, за което ще се сети клиента, търсейки конкретен продукт или услуга в съответния бранш. Почти сигурно това ще бъде резултат от факта, че ползването и притежанието на предлаганото от теб добавя емоционална стойност за потребителя. Направи така, че историята на твоята марка да стане и негова.

Всъщност именно в това се крие успеха на утвърдените световни брандове. Феновете им се чувстват като част от една общност, в която техния Глас се чува, цени и възприема по най-адекватния начин. 

В каквито и размери да постигнеш това, значи си на правилния бизнес път. 

Автор: Десислава Авджиева, консултант по структуриране на бизнес процеси и бранд идентичност, основател и управител на Алтърнатив Адвъртайзинг ЕООД.