Още докато завършва висшето си образование като магистър със специалност „Публична администрация” в СУ „Климент Охридски”, Галя Менова разбира, че нейното призвание е да помага на българския бизнес да се развива. Защитата на дипломната работа на тема „Европейско финансиране в България” слага началото на професионалното ѝ развитие през 2007 г.

Вече над 14 г. Галя Менова се занимава с разработване и управление на проекти, финансирани от национални и европейски фондове. Нейният начален интерес към европейското финансиране се разраства в активна професионална дейност, свързана с разработване и на други проекти, финансирани от национални и европейски фондове.

Познавайки отлично националното и европейско законодателство в областта на европейското финансиране, Галя Менова натрупва опит в прилагането на различни оперативни програми, опознавайки всички страни на проектния цикъл.

Това ѝ дава самочувствие и увереност да продължи стремежа си към по-мащабна реализация на възможностите си. Така през 2016 г. основава компанията „Хюманконсултинг” ЕООД за консултантски услуги, свързани основно с подготовка и управление на проекти по различни финансиращи програми. Клиентите ѝ са както физически, така и юридически лица и общини.

И понеже за Галя Менова усъвършенстването е една от основните ценности в живота, тя съчетава в ежедневието си дейността като външен оценител към Местни инициативни групи на проектни предложения по различни оперативни програми с работата си като обучител и лектор, както и с участие в много допълнителни курсове.

Най-важното за Галя обаче е, че е успяла да реализира над 260 успешни проекта и собствен проект на тема „Млад предприемач”. И продължава да осъществява целите си. 

Гордее се с новото си начинание – новаторското авторско обучение на тема „Разработване на успешен европейски проект”, чрез който успява да предаде експертизата и опита си на нови експерти, които искат да се развиват в тази област.

Работата носи на Галя голямо удовлетворение именно с това, че успява да помага на българските предприемачи. Тя продължава да се учи и да черпи вдъхновение от своите клиенти. Продължава да развива личните и професионалните си качества.

Разбира се, времето, което отделя на семейството си, не е достатъчно, но при всяка възможност посвещава на децата си своята обич и разбиране, стремейки се да изгражда доверие и взаимност, както прави и в комуникацията с клиентите си.

Лични канали за комуникация

https://www.facebook.com/galiamenova

https://www.instagram.com/galia_menova/

https://www.linkedin.com/in/galia-menova

Професионален опит

За Галя Менова натрупването на опит в сферата на разработването и управлението на европейски проекти започва още в студентските ѝ години, защитавайки дипломна работа, отнасяща се до европейското финансиране в България.

Още когато страната ни става пълноправен член на ЕС през 2007 г., Галя Менова дава старт на своя професионален път.

Днес, след малко повече от 14 г., тя е помогнала на стотици представители на българския бизнес с професионални анализи, стратегии, програми, проекти и компетентна оценка на документи, свързани с управление на проекти.

Познавайки отлично националното и европейското законодателство в областта на европейското финансиране, Галя Менова има богат опит в прилагането на „Програма за развитие на селските райони”, ОП „Иновации и конкурентност”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, Програма за морско дело и рибарство и др.

Дейността ѝ като външен оценител по три оперативни програми ѝ позволява да опознае проектния цикъл от всичките му страни, както като консултант, който разработва проекти, така и на експерт, който ги оценява и управлява.

За да има възможност да помага на повече физически и юридически лица, екипът на основаната от Галя Менова консултантска компания „Хюманконсултинг” ЕООД консултира клиентите си как да подготвят и управляват проекти по различни финансиращи програми.

Галя Менова участва в редица курсове по растениевъдство, земеделие, емоционална интелигентност, публична реч и др. Занимава се с лекторска и обучителска дейност, пише полезни статии в сайта на Фондация „Инициатива Млад предприемач”, а в последните години, благодарение на неин проект, на територията на областите София и Перник успяват да се обучат над 200 млади предприемачи.

Използвайки знанията и уменията, натрупани през годините, Галя Менова с амбиция и желание стартира авторско обучение, в което да предава опита си на собственици на бизнес и на хора, желаещи да се развиват в областта на разработване на европейски проекти.

„Селена” успява да привлече Галя Менова с мисията си да оказва помощ на женското предприемачество, а това съвпада и с нейната визия за предприемачеството като ключов фактор за развитие.

Друго, заради което Галя Менова решава да стане част от Асоциацията, е че организацията дава възможност на членовете си да се включат в различни обучения, за да подобряват личните и професионалните си качества. А стремежът на Галя Менова е да се учи цял живот и да става по-добра в това, което прави. Дамите в „Селена” са готови да се подкрепят взаимно, а Асоциацията на жените предприемачи помага на всяка от тях да разгърне потенциала си.

Бизнесът на Галя Менова

Бизнесът на Галя Менова е свързан с предлагането на консултантски услуги  по изготвяне и управление на европейски проекти, както и на цялостни маркетингови и корпоративни стратегии за развитие на бизнеса. Опирайки се на немалкия си опит в разработване и управление на проекти, които са финансирани от национални и европейски фондове, Галя Менова основава своята консултантска компания „Хюманконсултинг” ЕООД през 2016 г.

Компанията разполага с екип от експерти с богат опит и редица реализирани проекти. Успешно си партнира с архитекти, проектанти, фирми за строителен надзор и енергийна ефективност, общини и др., които подпомагат качеството и успеха на проектите.

Екипът на „Хюманконсултинг” ЕООД дава консултации по спецификата и изискванията на различни програми и изготвя пълна проектна документация. Освен това съставя и бюджет на проекта, осъществява управлението и контрола на дейностите му.

Сред услугите на компанията е оказване на координационна и консултантска помощ при реализиране на вече финансирани проекти и изготвяне на маркетингови стратегии за налагане на марките и за развитие на бизнеса.

И като управител на „Хюманконсултинг” ЕООД, и като част от ръководния екип на Фондация „Инициатива Млад предприемач”, Галя Менова съчетава отговорността си на лидер с професионализма на експерт и на обучител.

A понеже добрият лидер знае, че трябва да се учи през целия живот, Галя Менова не само помага на другите да реализират мечтите си, но и самата тя се учи от клиентите си, които са от различни сфери и браншове.

И ако за последните 4 г. „Хюманконсултинг” ЕООД има спечелени проекти за над 130 милиона евро европейски средства за своите клиенти, това е истинското признание за ентусиазма и енергията на Галя Менова и нейния екип, които те влагат, за да подпомогнат всички желаещи да се научат да разработват и ръководят успешно европейски проекти, а заедно с това и бизнеса си.

Канали за комуникация с бранда

https://humanconsulting.bg

https://www.youtube.com/channel/UCpMYteRD9EZL0hiSXkF5Mbg/featured

Статията е изготвена със съдействието на Станислава Симидчийска, съосновател на копирайтинг агенция CopyVibes (https://copyvibes.eu/) и член на Асоциация „Селена“. В „Селена“ се свързваме, за да правим заедно бизнес.