Employer branding е термин, който се появява за първи път през 90-те години на миналия век. Беше нужно известно време, за да може това понятие да стигне и до България и все повече български работодатели да започнат да го използват и да се интересуват да го разберат по-добре.

На български терминът се превежда като “работодателска марка”. Работодателската марка е имиджът на дадена компания или организация сред нейните служители и сред останалата част от обществото. Или иначе казано каква е дадената компания или организация като работодател.

Погледнато в дълбочина, обаче, employer branding-ът е процес. Процес, който има за цел да улесни дадена компания в привличането, наемането и задържането на качествени служители, като по този начин се улеснява и постигането на бизнес плана на компанията.

Защо е важно да го правим? 

Времената определено се променят. И това не е просто клише. В наши дни, материалната мотивация не само, че не е всичко, но дори не е и най-важното, което вълнува младите специалисти. Кандидатите все повече обръщат внимание на атмосферата на работното място, на ценностите и мисията на компанията или организацията.

Квалифицираните кандидати във всички области не достигат. И затова за компаниите е важно да работят над своята работодателска марка и да си създадат имидж на добър работодател, както, за да успеят да намерят нови служители, така и за да успеят да задържат настоящите.

Друг плюс на добре развитата работодателска марка е, че спестява на компанията или организацията време, усилия и пари за намиране на кандидати и запълване на свободни работни позиции. Ако, например, две компании предлагат еднакви условия на труд, но едната е значително по-успешно позиционирана в социалните медии, например, логично бъдещият служител ще избере тази с по-доброто позициониране.

Ако си свършим работата добре, резултатът от процесът employer branding, ще направи за нас така, че почти да не се налага да търсим служители – те ще идват сами и ще се редят на опашка, чакайки да се освободи място за тях. А във времена, в които се наблюдава недостиг на квалифицирани кадри, това е огромен успех!

Един пример за добър employer branding: 

Както вече споменахме, целта на този процес е не само намиране на нови служители, но и задържане на настоящите. Добрият работодател, който се грижи за своите служители постига много повече от това просто да ги задържи на работа. Той ги превръща в свои посланици. Работата заема голяма част от живота ни и е напълно нормално, когато се съберем с приятели да разказваме за нея. Нашите разкази формират имиджа на компанията в очите на нашите близки и приятели. И ако компанията или организацията, в която работим се грижи да бъде силна работодателска марка и създава приятна и подкрепяща работна среда, то ние със сигурност ще го споделим с приятели. А някои от тези приятели може и да си търсят работа. И ето го ефектът от employer branding-ът.

Откъде да започнете? 

В основата на employer branding-ът е това какъв работодател сме в действителност.

Именно оттам трябва да започнете! Грижете се добре за хората си. Именно от тази грижа започва изграждането на работодателската марка. Важно е какво правите всеки ден.

Не забравяйте, че ръководството на една компания винаги вижда по различен начин от персонала. Затова друг основен елемент за изграждането на работодателска марка е да разберете как служителите виждат компанията в настоящия момент. Говорете с тях, разберете как се чувстват, какво е мнението им за компанията, как биха я представили на свои близки и приятели?

След като успеете да оцените настоящото състояние на работодателската си марка, направете стратегия. Проучете конкуренцията и пазарът. Открийте кои са отличителните черти и предимствата на Вашата компания като работодател. Преценете къде, как и кога би било най-ефективно да се позиционирате. И чак след това идва време за действие.

За финал, Ви споделяме един съвет, на който ни научи практиката: бъдете алтернативни! Няма универсални рецепти за това как се прави добър employer branding.  Всяка компания е специфична – има специфични цели, нужни и ценности. Най-ефективният employer branding за Вас е този, койо е съобразен именно със спецификите на Вашата компания или организация!

Ако имате нужнда от помощ, свържете се нас!

Автор : Десислава Авджиева

Източник: Alternative Advertising