Home Events Сутрешното кафе със Селена 30 Август 2022 8:30 ч

Сутрешното кафе със Селена 30 Август 2022 8:30 ч

Август е месец за почивка. Август е месец, когато споделяме повече свободно време с любимите си хора и близки. Август е и месец на равносметка и проекция. Равносметка какво сме постигнали дотук и как дейността ни се е развила до момента. Проекция на това, което бихме желали да подобрим, променим и надградим в следващите месеци.

Каним Ви да се присъедините на нашата ежемесечна закуска на 30/08 от 8:30ч, за да си споделим взаимно какво ни се е случило, какво ни предстои, и за да научим нещо ново една от друга. По време на срещата ни този месец Ви представяме един от нашите големи международни партньори – Асоциацията International Women Connected (IWC) и нейният създател и председател – Боряна Туджарова.

Боряна ще сподели с аудиторията каква всъщност е дейността на IWC, за кого е подходяща и ще даде насоки по какви начини поддържаната от тях платформа и мрежа от международни контакти и партньорства може да окаже положителен принос за вашите дейност/бизнес/компания.

Ще научите подробности от “кухнята” за ново стартиралата IW Kicks Academy, и още.

Поканили сме и гости от чужбина – бизнесдами от Великобритания и САЩ, които искат да обменят контакти с нас. Превод в ефир отново за Вас ще води Мартина Байданова. 

Ако имате въпроси за организацията IWC или Боряна Туджарова и с цел по-ефективно и структурирано протичане на срещата, молим да ги изпратите предварително на office@selenabulgaria.com

Можете да заявите своята регистрация за присъединяване към срещата тук и също така да поканите и Ваша гостенка, като препратите линка за регистрация за закуската.

При успешно попълване на формуляра  изпращаме линк за достъп няколко дни преди датата.

 

Очакваме Ви на закуската!

August is a holiday month. August is a month when we spend more free time with our loved ones. August is also a month of assessment and projection. A review of what we have achieved so far and how our business has developed so far. A projection of what we would like to improve, change and build on in the upcoming months.

We invite you to join us at our monthly breakfast on the very last Tuesday of August (30th) at 8:30 a.m. During our meeting this month, we present to you one of our main International partners – the Association International Women Connected (IWC) Our special guest and speaker is its founder and chairmanBoryana Tudjarova.

Boryana will share with the audience  what is International Women Connected, to whom it is suitable and how their platform and network of international contacts and partnerships can make a positive contribution to your activity/business/company. We are going to discuss the value that IWC can bring to Selena’s members.

We have invited guests from abroad – business ladies from the UK and USA who want to exchange contacts with us. Martina Baydanova will once again translate on air for you. 

Send your pre-prepared questions to office@selenabulgaria.com.

You can request your registration to join the meeting here and also invite your guest by forwarding the breakfast registration link to them.

Upon successful completion of the form, we send an access link a few days before the date.

 

See you at breakfast!

 

Regards,

The team of the Association of Women Entrepreneurs in Bulgaria “Selena”

 

Date

авг. 30 2022
Expired!

Time

8:30 am - 10:15 am

Location

Онлайн в Zoom