Менторска програма 2022

Менторска програма 2022 сезон 1 ще бъде допълнително публикувана. Това е една мечта и една активност родена от партньорството на  Soroptimist Union Bulgaria и асоциацията на жените предприемачи СЕЛЕНА.