Всяка Асоциация/ НПО/ и Организация може да стане асоцииран член на Асоциацията на жените предприемачи “Селена”. Условията да станете партньор на Асоциацията е да искате да си помагате взаимно в дейностите, които реализираме поотделно или заедно, както чрез канали за комуникация, така и с реализиране на активности. Всяко предложение за партньорство се разглежда в рамките на 10 дни след подаването му от Управителен съвет. При одобряване за наш партньор вие ставате асоцииран член на Асоциацията и ние ще очакваме да станем такъв ваш член.

Ако желаете за станете наш партньор, моля попълнете формуляра за Вашата заявка тук.

Наши партньори са:

Selena Italy

Асоциация за насърчаване на женското предприемачество SELENA ITALY (Асоциация за социално насърчаване на женското предприемачество) е създадена, за да популяризира и подобри уменията на жените в областта на предприемачеството и самостоятелната заетост на национално и международно ниво.

Способността да се действа и волята за разпространение на подхода на разликата между половете и женсомиката като ключ към постигането на пълна заетост за жените и развитието на устойчива икономика е отличителната черта на Асоциацията.

Women Entrepreneurship Day 

Ден на жената предприемач е международен ден на жената предприемач. Организацията на Деня на женското предприемачество е движение за овластяване, празнуване и подкрепа на жените в бизнеса по целия свят. За България Асоциацията на жените предприемачи „Селена“ е избрана да бъде посланик и като такъв има право да организира този ден с различни събития и активности.

WeConnect International

WEConnect International е глобална мрежа, която свързва собствеността на жени с квалифицирани купувачи по целия свят.

Българска Стопанска Камара

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. В своята над 40-годишна история БСК се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност. С решение № 669 от 11 август 2016 г. Българска стопанска камара е призната за представителна организация на работодателите на национално равнище.

Асоциация на Медицинските козметици – АМК

„Асоциациацията на медицинските козметици” (АМК) е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2017 г. в подкрепа и защита на интересите на специалистите с професионална квалификация „Медицински козметик“, намиращи реализация в различни области на медико-козметичната практика, включително дерматологични и дерматокозметични центрове.

Основна цел на асоциацията е обединяване на представителите на козметичния сектор и по-специално медицинските козметици в общност от съмишленици  с общи ценности, етични и професионални принципи и стандарти, които заедно да отстояват по-пълноценно своите права и работят в среда, която насърчава партньорството и прави възможен конструктивния диалог между различните участници в естетичната медицина, както и връзката с публичните институции и други държавни, частни и граждански организации от общ интерес за всички нас.

FEDERATION OF MEDITERRANEAN BUSINESSWOMEN ASSOCIATIONS 

ТПП – Добрич 

Wegate

EWA (European Women Association) 

Ewa е нова Европейска асоциация в подкрепа на женското предприемачество, чийто цели са да обедини асоциациите на жените с бизнес от цял свят. Целите на EWA са насочени към създаването на общност от жени предприемачи и развитие на лидерските им качества чрез обучения и нетуъркинг. Селена е партньор на EWA за България.