Славянка Стойкова

Славянка Стойкова

Председател на Асоциация на жените предприемачи в България “Селена”

Славянка Стойкова е предприемач по душа и занятие, партньор и управител на Трейдингбулг ООД – вносител на професионална козметика Skeyndor за България, Полиметис ООД – консултанска компания, Кобдън партнърс България ООД – консултанска компания, магистър по Славянска филология, втора магистратура – Финансов мениджмънт. Говори свободно италиански, руски, словашки и английски език. Член на Асоциацията от юни 2012 година. Участник и лектор на множество конференции в Европа и Азия по въпросите на женското предприемачество и лидерство, равноправието на половете, овластяване на жените.

“За мен предприемачеството винаги е било страст. Така и не намерих сили да се затворя в офис и да върша нещо, което не обичам. В “Селена” срещнах средата от съмишленици, от която имах нужда, реализирам мечтите си за това, че сами създаваме по-доброто мястото, в което искаме да живеем и намирам така необходимото вдъхновение”. 

Данни за контакт:
0878 971 597
s.stoykova@tradinbulg.com

Десислава Авджиева

Десислава Авджиева

Заместник председател на Асоциация на жените предприемачи в България “Селена”

Повече от 12 години ръководи рекламна агенция Алтърнатив Адвъртайзинг. Част от дейностите им са създаване на комуникационни стратегии на брандове, концепции и организиране на всякакъв тип събития. От 2020 г. доразвиват една от услугите си-виртуална и добавена реалност. Създатели са на различни продукти, целящи въздигане на българския дух и култура.

“Занимавам се повече от 10 години с предприемачество и го възприемам като игра, която сменя условията си почти всекидневно.
За мен “Селена” е място, където намирам други дами съмишленици. Те правят нещата в живота и бизнеса си с размах, ентусиазъм, позитивизъм и са насочени към взаимопомощ. “Селена” ме плени с неподправени искрени взаимоотношения и споделяния по време на работните ни срещи, които често прерастват в приятелства.
Аз лично съм човек на структурата, развитието и създаването на възможности. Посредством тях ще помагам с дейността си в “Селена” на жените от бизнеса да имат повече поле за изява и развитие.”

Данни за контакт:
Desislava.avdzhieva@gmail.com,
d.avdjieva@alternative.bg
0887 254 317