Начало

Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена е създадена от жени предприемачи, професионалисти и учени, които се събраха в началото на 2007г. с цел установяване на взаимни професионални взаимоотношения чрез посредническа дейност с участието на български и международни специалисти от България, Италия и други държави от света и предаване на ноу-хау и трансфер на знания в България. Селена е първата и единствената организация в подкрепа и подпомагане на жените да станат предприемачи и следват мечтите си в България. Във връзка с обработване на лични данни на нашите членове ние гарантираме спазването на всички нормативни изисквания по правила и процедури, регламентирани в Политика ни за поверителност.

YouTube