Мисия, визия, ценности

Мисия

Да подкрепя и овластява жените в бизнеса в тяхното професионално и лично развитие чрез работа в мрежа, партньорства, образование и застъпничество.

Визия

Селена ще бъде водещо средство за жените, които се занимават с  бизнес в България.

Ценности:

 • Уважение
 • Почтеност
 • Общност
 • Израстване
 • Отлични постижения

Цели

Целите на Селена са:

 • Да свърже жени в бизнеса от различни професионални области и среди;
 • Създаване на нови възможности за професионално израстване и признание на жените;
 • Осигуряване на достъп на членовете до информация по теми и събития, свързани с женското предприемачество и развитието на бизнеса;
 • Подкрепа за развитието на знанията и уменията на жените в бизнеса
 • Да работи за равни възможности на жените в бизнес средата;
 • Да популяризира и защитава интересите на жените в бизнеса в България в отношенията с публичните власти и други заинтересовани страни.