История Селена

Асоциация на жените предприемачи в България – Селена е учредена през далечната 2007 година като първата организация, която работи за създаването на подкрепяща общност от и за жени предприемачи. Учредител и първи председател на организацията е г-жа Елда Леттиери, която споделя дългогодишния си опит в тази сфера в Италия.

През следващите години „Селена“ си поставя амбициозна програма и организира 1-вия, 2-рия и 3-ия международен конгрес по женско предприемачество, на който пристигат лектори от над 10 държави.

Участва в 7 международни проекта с партньори от Испания, Италия, Унгария, Чехия, Словакия, Турция, Румъния, Великобритания и други.

Представители на организацията участват в международни научни и бизнес конференции в Сърбия, Великобритания, Япония.

Селена е международен партньор на Международния ден на жената предприемач в България, който се чества в седмицата след 19 Ноември в цял свят, на международната мрежа International Women Connected и European Women Association – асоциация, обединяваща асоциациите, които работят в полза на женското предприемачество.

Днес Селена обединява дами предприемачи от цяла България, които искат и развиват мечтите си за самостоятелен бизнес, променят и изграждат облика на бизнеса и предприемачеството у нас.