Мнения на членове

Габриела Апостолова

За мен Асоциацията е място, където мога
да споделя, да подкрепя някого, да
намеря нови партньори, да завържа нови
приятелства. Среда, в която освен
всичко казано до тук, можеш да научиш
новини, тенденции, благодарение на
което да излъчиш нови идеи за развитие
на бизнеса ти.

Кремена Димитрова

Защитена и добронамерена среда за
дискусия на теми, свързани с бизнеса и
дамите. Запознанства, колаборации и
обмяна на опит с други бизнеси.

Марина Григорова

Получих така необходимата морална
подкрепа за стартиране на
предприемаческата ми дейност, срещнах
съмишленици и направих полезни
контакти.

Асоциацията дава така необходимата
подкрепа и кураж на дамите, които
стартират дейност. Срещите и
споделянето в защитена, затворена
общност е изключително ценно и полезно.

Иванина Димитрова

Предимствата на Асоциацията са, че на
едно място са събрани едни от
най-продуктивните и целенасочени дами
в България.

Боряна Цветкова

Позитивната настройка на членовете,
интересните и ползотворни мероприятия
са в основата на членството ми в
Асоциацията.

Наталия Бонева

Събитията са добре организирани,
идейни и полезни.