Кои сме ние

Членове на Борда на Селена

Славянка Стойкова 
Председател на Асоциацията на жените предприемачи в България “Селена”

Славянка Стойкова е предприемач, партньор и управител на търговска компания, магистър по Славянска филология, втора магистратура – Финансов мениджмънт. Говори свободно италиански, руски, словашки и английски език. Член на Асоциацията от юни 2012 година. Участник и лектор на множество конференции в Европа и Азия по въпросите на женското предприемачество и лидерство, равноправието на половете, овластяване на жените.


Габриела Апостолова 
Заместник председател на Асоциация на жените предприемачи в България “Селена”

Габриела Апостолова е управляващ съдружник и съосновател на българска софтуерна компания с повече от 10 годишен опит в ИТ технологиите.Тя е магистър по икономика в областите финанси и международни икономически отношения. Тя отговаря за финасовия мениджмънт на компанията, анализа на пазарите и участва в разработката на корпоративната стратегия. Тя е член на Асоциацията от 2012г.

Анелия Серафимова 
Член на УС на Асоциация на жените предприемачи в България “Селена”

Анелия Серафимова Серафимова е завършила Университета за национално и световно стопанство през 1999г – магистърска степен по специалността „ Счетоводство и контрол“.Като допълнителна квалификация е завършила специалността „Теория и практика на специализирания превод – английски език“ в същия университет.Работила е като счетоводител и главен счетоводител в различни фирми.От 2007 е управител и собственик на фирма за счетоводни услуги „АСС 2006“ ЕООД.

Ива Василева 
Психолог психотерапевт, тренер

Завършва Психология през 2003 г. във Варна. От 2007 г. разработва, организира и провежда множество обучения в областта на професионалното и личностно развитие. Отличителна характеристика на нейните обучения са практическата насоченост и тренирането на конкретни умения с цел повишаване на професионалната и лична компетентност. Темите са разработени по образец на най-съвременните обучения и тренинги в Европа. През 2010 г. специализира семейно консултиране във Флоренция, Италия. Завършва специализация по психотерапия през 2015 г. към Институт за психотелесна психотерапия, София.През 2012 г. в гр. Варна създава център за консултиране и обучения, където ежемесечно провежда тренинг-семинари, насочени към личностно развитие и усъвършенстване. Провежда вътрешнофирмени обучения с професионален фокус за различни компании и участва като лектор към обучителни центрове. От 2011 г. работи успешно в европейски партньорства в предприемаческата и социалната сфера за подготовка на специалисти в тези области.


Виолета Николова 
Член на Борда на Асоциация “Селена”

Виолета Николова е юрист по професия, завършила е Софийския универсистет “Св. Климент Охридски”. В началото на нейната кариера, тя е работила в адвокатска кантора няколко години. В момента Виолета е адвокат на свободна практика. Нейната област е гражданско и осигурително право. Интересите й са насочени най-вече в областта на съдебни спорове.

Катерина Станкова 
Член на Борда на Асоциация “Селена”

Катерина Иванова Станкова е родена на 26.06.1983г. в гр. Бургас. През 2008г. завършва магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство – УНСС в гр. София. През 2011г. тя учредява фирма “Монада Корпорейшън” ЕООД, която издава списанието:BUSINESS WOMAN MAGAZINE.


Катя Ценова 
Член на Борда на Асоциация “Селена”

Аз съм жена на 56год. с дъргогодишен опит зад гърба си и много идеи за бъдещето! Жена, която вярва, че света е едно прекрасно място, където трябва да хванеш точния момент, да живееш днес и сега. Оттук нататък смятам да се боря, жената да намери по-достойно място в бизнеса и в света, като цяло, за да го направим заедно едно по-добро място за живот.