Проекти

Проект „Балканска коалиция на жени за професионална квалификация и обучения в бизнеса и икономиката“ (B-WCo)


Проект „WE-RUN“

За жени предприемачи в селското стопанство, които развиват бизнеса си в райони с висока безработица