Услуги

Нашата сила е нашият екип – Селена се състои от професионалисти с различни знания и опит. Чрез това взаимодействие ние целим да се открият възможности за развитие на българската икономика на международно ниво и да се даде подкрепа за жените придприемачи.

Асоциацията може да предложи професионални съвети в различни области, като например:

  • обучение
  • стратегия за управление и предприятието
  • консултантска дейност
  • комуникационни и маркетингови дейности
  • достъп до европейско финансиране
  • координация на проекти за промоция територия

Селена работи в сътрудничество с агенции, министерства, региони и институции, с цел прилагане на различни проекти: обучение и модернизация, виртуални бизнес инкубатори за стартиращи предприемачи, публично-частно-партньорство и развитие на предприемачеството сред жените, мониторинг, изследвания, популяризиране на предприемаческите ценности , стипендии, стажове и семинари.