„И… не забравяйте да се усмихвате!” – това са думите, с които изпраща хората сред поредния курс на обучение психологът и хипнотерапевтът Кремена Ненкова.

За себе си Кремена казва, че започва да се занимава с психология по чисто егоистични подбуди – децата ѝ да живеят в по-добър свят, за промяната на който тя да даде своя принос. Днес, вече 15 г. след като е основала своя Център за психологично консултиране и психодиагностика „Полиада Консулт” и работейки с родители, деца и младежи, Кремена продължава да вярва, че за да може да променим нещо в този свят, първо трябва да започнем от себе си, което не е толкова лесно.

Иска ѝ се да вярва, че от нея зависи нещо и затова може би харесва думите на Стив Джобс, че „Тези, които са достатъчно луди да мислят, че могат да променят света, са тези, които го правят”.

Кремена вижда много възможности да помогне на хората да открият своя път, да се ориентират в себе си, да си вярват и да развиват потенциала си, без да им предлага съвети или решения. Най-удовлетворяващо за нея е да вижда как хората, с които работи, откриват отговорите на своите въпроси и стават по-жизнени, по-енергични и по-щастливи.

За да реализира тази своя цел, Кремена Ненкова консултира индивидуално или в група, води родителски курсове за подобряване на взаимоотношенията между родители и деца във Варна, София, веднъж годишно в с. Арбанаси до Велико Търново и др.

Провеждайки своите обучения с хора на всякаква възраст, които са загубили своя път и връзката със себе си, Кремена Ненкова е щастлива, когато успее да им помогне в техните търсения. Това е стимул и за собственото ѝ развитие, защото според нея добрият психолог е първо добър човек.

Канали за лична комуникация

email: knenkova@gmail.com

Професионален опит

Кремена Ненкова е магистър по икономика и психология. Учи във ВСУ „Черноризец Храбър”, Gordon Training Bulgaria, Тюменски индустриален институт, The Open University, а професионален опит придобива, работейки и за Gordon Training International.

Началото на дейността ѝ като психолог и хипнотерапевт не е лесно, но според нея е вдъхновяващо и окриляващо. Тя работи с първата си група във фоайето на варненския хотел “Трите делфина”, докато не решава, че има нужда от свое място.

През 2008 г. основава Центъра за психологично консултиране и психодиагностика „Полиада Консулт”, за да приложи наученото и разработеното в практиката.

Кремена Ненкова е един от малкото у нас сертифицирани обучители по програмите ТУР – Трениране на успешни родители и ТУМ – Трениране на успешни деца и младежи. В основата на тези програми лежи идеята „Отнасяй се с другите така, както искаш те да се отнасят с теб”. Това привлича Кремена Ненкова да се присъедини към екипа на техните треньори.

Тя провежда обучения по програмите на Институт Gordon Training International, както и на курса „Приложна психология и психотренинг”, разработен от д-р Христо Гешанов. Създава ритрийт семинари в Арбанаси, Родопите, с.Емен. Новите ѝ проекти са свързани с работа в чужбина, по-специално в Египет.

В „Селена” Кремена Ненкова е привлечена от възможността да се запознае с интересни, позитивни, успешни и креативни хора. Желанието ѝ е да общува с тях, да работят заедно, да се обогатява от опита им и да им помага със своите знания и умения.

Бизнесът на Кремена Ненкова

Основната си дейност като психолог и обучител Кремена Ненкова практикува в основания от нея Център „Полиада Консулт”, гр. Варна. В него се предоставят психологически консултации – както индивидуално, така и за семейства и групи.

Сред тренингите, провеждани за фирмен персонал от екипа на центъра, са например „Себепознание и самоусъвършенстване”, „Мотивация и лична ефективност”, „Овладяване и управление на стреса” и др.

Курсовете за трениране на успешни деца и младежи, семинарите за обучение на родителите по програмата ТУР, курсовете по приложна психология и психотренинг и др. са за всички онези, които желаят да са успешни във взаимоотношенията си с останалите хора и да повярват в себе си. А ако всеки промени отношението към себе си, ще промени и собствения си живот и ще остави трайна следа в него.

Канали за комуникация с бранда

http://poliadakonsult.com

https://www.facebook.com/KremenaNenkovaPsiholog