Коя е Милица Зикатанова?

Още от гимназията Милица Зикатанова знае, че ще дойде времето, когато ще се присъедини към семейния бизнес.

Тръгва по пътя на приемствеността от Американския колеж в София, последвано от обучението по „Бизнес администрация” в Бостънския университет в САЩ. Continue reading