Време за прочитане: 7 мин.

Идва момент, в който поради ред причини, може да ти се наложи да добавиш нов служител в екипа си. Ако това вече ти се е случвало, знаеш и колко е трудно да намериш човек, който освен подходящ кандидат на документи, да се покаже и такъв във времето. След като сме прекарали седмици в търсене, със сигурност искаме и да задържим конкретния човек (в повечето случаи). Дългогодишните служители в екипа са страхотни в работата си, което от своя страна е добре за бизнеса. Въпреки това мисията да задържим служителите става все по- трудна. Често се случва хората да сменят много и различни работни места.

Когато сме деца, редовно ни питат „Какъв искаш да станеш, когато пораснеш?“. Това ни кара още от малки да осъзнаем, че всъщност кариерният път, който решим да следваме, става част от нашата идентичност. Никой не пита „Какво искаш да правиш?“, а всички питат „Какъв искаш да бъдеш?“. Реално колко хора изпитват чувство за принадлежност към сегашната си работа? Като малки не сме си мислили „Когато порасна искам да работя каквото и да е в моите компетенции, но пък не държа да ми пука за него, стига да изкарвам достатъчно пари, за да поддържам определен стандарт на живот“. За съжаление, една част от работната сила както в света, така и в България не е ангажирана с работата си поради редица фактори. Служителите демонстрират ангажираността си чрез своите взаимодействия с колеги, отношението им и разбира се с работата си.

Създаването на това чувство за принадлежност на всеки служител към работата му изисква повече от безплатни придобивки или интересни работни занимания. Ангажимент на мениджъра-лидер е да се съсредоточи върху специфичните и индивидуални нужди на всеки един отделен служител. Ще ти представя някои тенденции и съвети за ангажиране на работното място и за създаване на по-ангажирана работна сила през 2020 г, според последното проучване*, проведено на територията на България.

________________________________________________________
*Изследването на тези тенденции е осъществено от ARS България, които всяка година оценяват най-добрите работодатели в България (Best Employers Bulgaria). Проучването изследва 14 области на работна среда, които определят професионалния опит на служителите – 7 от тях отчитат ангажиращите фактори, а другите 7 се позовават на удовлетворяващите фактори.

________________________________________________________


През изминалата година се наблюдава спад на общата ангажираност при служителите в страната ни с цели 3% като при най-добрите работодатели показателят на Обща Ангажираност е 83%. Основни причини за този спад са важни фактори, с които се сблъскват всички компании – демографската и географската криза. Поколението между 25 и 35 години, очакват в компаниите да има добре работещи процеси, но голяма част от бизнеса все още не може да отговори на тези нужди. И все пак важно е да се отбележи, че най-добрите работодатели за 2019 година имат забележителните 84% за показателя Управление на представянето (увеличили се с 6% за последните 2 години). Като цяло хората биват най-ангажирани през първите 3 месеца от започването си в дадена компания. Средно за страната този показател е 80%, а при най-добрите работодатели резултатът е много близък до 100%. Ангажираността обикновено започва да спада след третия месец и този тренд се запазва до 5-тата година, след което отново започва да се покачва, а след 10-тата година обикновено достига 70%. Интересното е, че през 2019 година при служителите с над 10 години стаж в компанията ангажираността е спаданала до почти 60%.

Друг интересен показател, който е най-високо оценен при удовлетворяващите фактори е Управление на различията. Традиционно той е висок в Централна и Източна Европа и значително изпреварва западната част на континента, като тук България държи една от челните позиции. Притеснителна е тенденцията, че въпреки сравнително високите проценти за поредна година се наблюдава спад и при него, като за последните две години е намалял с -9% .

Анкетите за ангажираност ни казват много повече от успеха и ефективността на бизнеса – те разкриват нуждите, желанията и приоритетите на хората в днешния забързан живот. HR мениджърите са изправени пред много предизвикателства за успешното мотивиране на служителите и запазването на таланта им. Настоящата работна сила се състои от различен набор от поколения, всяко със своите качества. Различните възрастови групи имат не само контрастни нужди, но и имат много различни схващания за лидерските стилове и мотивацията. Например едно от основните предизвикателства за средната възрастова група 35-44 години е балансирането на работата и личния живот. Въпреки че ползите са важни за привличане и задържане на служители, повечето работодатели рядко се съмняват колко приложим и полезен е техният набор от ползи за нуждите на служителите и дългосрочната визия на компанията. 

Бизнесът в България среща големи затруднения при мотивирането на средния мениджмънт и през последните няколко години много от компаниите положиха големи усилия в тази посока. Това очевидно дава резултат, тъй като в този показател се наблюдава ръст от 3% за страната. При най-добрите работодатели факторът с най-висок процент е Работодателската марка, средно 91%, докато усредненият показател за България е 69% (въпреки, че и тук има спад от 3% спрямо 2017). Факторът Преки ръководители бележи 75% средно за страната и 89% при най- добрите работодатели.

Обобщението на фактите, изнесени по-горе сочи, че когато служителите се чувстват свързани към фирмената култура, те се представят и по-добре в процеса на работа. Преживяванията са всичко за хората. И чувствата им към работното място влияят пряко на тяхното задържане, ангажираност и производителност на труда им. 

Питаме се, какво ли ще покажат показателите за 2020-та година?!

Автор: Десислава Авджиева
Заместник председател на Асоциация на жените предприемачи в България “Селена” и собственик на рекламна агенция “Alternative Advertising”.

Данни за контакт:
Desislava.avdzhieva@gmail.com,
d.avdjieva@alternative.bg
0887 254 317